Új Adótanácsadó képzés! (Felsőoktatási végzettség nélkül is elvégezhető )

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés moduljai és feladatprofiljai
Az új OKJ rendszerében felsőoktatási végzettség nélkül is elvégezhető az adótanácsadó képzés! Szeptember 1-től,
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
10768-12 Közvetlen adózási feladatok
10769-12 Közvetett adózási feladatok
10770-12 Egyéb adózási feladatok ellátása
10771-12 Számviteli feladatok ellátása
10772-12 Adó-tanácsadási tevékenység
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
Feladatprofil:

Azonosítja a tanácsadói tevékenysége szempontjából releváns tényállási elemeket, a meghatározó összefüggéseket
Értelmezi az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazza a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködik
Különös figyelmet fordít azokra a jogi kérdésekre, amelyek eltérnek a megszokottól, vagy értelmezést igényelnek
Alkalmazza a jogrendszer adózással kapcsolatos fogalmait, azok pontos tartalmát, és figyelemmel kíséri a szakmai gyakorlatból ismert értelmezést
Alkalmazza a közigazgatási eljárási szabályokat
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
Feladatprofil:

Felismeri az egyes adókötelezettségekhez kapcsolódó adóigazgatási eljárási cselekményeket, rámutat az adókötelezettségek elmulasztásának következményeire
Önállóan értelmezi és követi az új adójogi eljárási normákat, nyomon követi a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait
Tájékoztatja megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről
Megvalósítható javaslatokat fogalmaz meg megbízójának a hatóságokkal kapcsolatos optimális magatartásra
Tanácsot ad megbízójának az ellenőrzések során követendő célszerű hozzáállásra, tájékoztatást nyújt a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről
Elkészíti és ellenőrzi az adóbevallásokat, nyomtatványokat

10768-12 Közvetlen adózási feladatok
Feladatprofil:

A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz
A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót és együttműködik más tanácsadókkal
Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását
Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, bevallásokat készít és ellenőriz, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről
Megbízás alapján vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését; azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire
Megbízás alapján részt vesz az adózó számára belföldi jogszabályi környezetben adózási alternatívák kidolgozásában, optimális megoldások keresésében, kiválasztásában

Felnöttképzés – IOSZIA
kepzes@ioszia.hu
hirek.ws.all

Új Adótanácsadó képzés  felsőoktatási végzettség  nélkül is elvégezhető

This entry was posted in 55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés, Adó-tanácsadási tevékenység, adóigazgatási eljárás, Adótanácsadó ÚJ, Az adózás rendje, Egyéb adózási feladatok ellátása, Felnőttképzés, Felnőttképzési hírek, ioszia, Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok, Közvetett adózási feladatok, Közvetlen adózási feladatok, Oktatási hírek, Számviteli feladatok ellátása, ÚJ Adótanácsadó képzés. Bookmark the permalink.